Oferta

Fokusownie Partnerskie

W ważniejszych miastach Polski reprezentuje nas jeden z szesnastu niezależnych, o wieloletnim doświadczeniu, koordynatorów zrzeszając wspólnie około 1000 ankieterów.Celem naszej firmy jest wszechstronna wymiana doświadczeń skutkująca podniesieniem jakości pracy, a zarazem uwydatnienie tak ważnego ogniwa jak praca terenowa, na której to opierają się przekazywane klientom wyniki i analizy.

Lista fokusowni partnerskich